תמונת מופע: מכללת יום ב'

"Between Barcelona and Paris", clubs' circuses and bohemian life. The first years. Dr. Miri Krymolowski

אודיטוריום יד לבנים - חדש (לא מסומן)
יום שני, 30 אוקטובר 2023 בשעה 09:00

פרטי ההרצאה

09:00-10:00

"Between Barcelona and Paris", clubs' circuses and bohemian life. The first years. 

Dr. Miri Krymolowski

מערכת למכירת כרטיסים