תמונת מנוי: "יש לי סיפור בראש" - כתיבה יוצרת לסיפור חיים בהנחיית איטו אבירם

"יש לי סיפור בראש" - כתיבה יוצרת לסיפור חיים בהנחיית איטו אבירם

הרצאות וקורסים
עונה: 2019/2021
מספר מופעים במנוי:

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

מספר מופעים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים