תמונת מנוי: תנ"ך ממבט אחר ראשיתו של עולם ועם יוסי נינוה 19/20אודיטוריום

תנ"ך ממבט אחר ראשיתו של עולם ועם יוסי נינוה 19/20אודיטוריום

הרצאות וקורסים
עונה: 2019/2020
מספר מופעים במנוי: 6

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

מספר מופעים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים