תמונת מופע: שעת סיפור בצרפתית - Raconte-moi une histoire

שעת סיפור בצרפתית - Raconte-moi une histoire

ילדים
ספריית ילדים (מפת הגעה)
ראשון, 17 נובמבר 2019 17:00
משך 45 דקות

פרטי האירוע

Raconte-moi une histoire…

Calinours va faire les courses

Alain Broutin

Dimanche 17 Novembre 2019 à 17:00

Bibliothèque des enfants – entrée libre

L’activité s’adresse aux enfants entre 3 et 6 ans, qui comprennent bien le français.

L’activité consiste à renforcer leur expression verbale par le biais de la lecture et de petits jeux.

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים