תמונת מנוי: הכרת המחשב

הכרת המחשב

הרצאות וקורסים
עונה: 2019/2020
מספר מופעים במנוי: 1

פרטים נוספים

קורס בסיסי בן 12 מפגשים - להכרת המחשב הכולל לימוד של מערכת
ההפעלה, אירגון הנתונים במחשב, לימוד יסודות מעבד
התמלילים WORD , הכרת האינטרנט, אפשרויות הגלישה
ומושגי יסוד בדאר אלקטרוני.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים