תמונת מופע: "האמיני יום יבוא" - משה דיין - המצביא המשפיע ביותר על עיצוב תורת הביטחון בעשור הראשון

"האמיני יום יבוא" - משה דיין - המצביא המשפיע ביותר על עיצוב תורת הביטחון בעשור הראשון

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים