תמונת מופע: "האמיני יום יבוא" ירושת תש"ח הולדת בעיית הפלסטיניים והשלכותיה על הסכסוך הערבי ישראלי

"האמיני יום יבוא" ירושת תש"ח הולדת בעיית הפלסטיניים והשלכותיה על הסכסוך הערבי ישראלי

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים