פרטי ההרצאה

9.2.22

יום רביעי

10:30-12:00

הרצאה: שרה אוסטרוב - החופש לחשוב ולהרגיש - "כשניטשה בכה"/ יאלום

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים