תמונת מופע: שעת סיפור בצרפתית - Raconte-moi une histoire

שעת סיפור בצרפתית - Raconte-moi une histoire

ילדים
סיפורייה
ראשון, 05 נובמבר 17:00

פרטי האירוע

שעת סיפור בצרפתית - Raconte-moi une histoire

Heure du conte en français
Présentée par Vicky Schonberg

Terrible
Dimanche 5 novembre, 17:00h

Bibliothèque espace jeunes
 entrée libre

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים