תמונת מופע: שעת סיפור בצרפתית - Raconte-moi une histoire

שעת סיפור בצרפתית - Raconte-moi une histoire

ילדים
ספריית ילדים (מפת הגעה)
ראשון, 13 ינואר 2019 17:00
משך 45 דקות

פרטי האירוע

Raconte-moi une histoire…
 

Un kilomètre à pied de Soufie Régani (Illustrations), Alice Bassié

Présentée par Vicky Schonberg

Dimanche 13 Janvier 2019 à 17:00

Bibliothèque des enfants – entrée libre

Cette activité s’adresse aux petits de 3 à 5 ans qui comprennent bien le français. 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים