תמונת מופע: שעת סיפור בצרפתית - Raconte-moi une histoire

שעת סיפור בצרפתית - Raconte-moi une histoire

ילדים
סיפורייה
ראשון, 18 נובמבר 2018 17:00
משך 45 דקות

פרטי האירוע

Raconte-moi une histoire…

Les trésors de Lili  / Christine Naumann-Villemin - Soufie Régani (illustrations)

Présentée par Vicky Schonberg

Dimanche 18 Novembre 2018 à 17:00

Bibliothèque des enfants – entrée libre

Cette activité s’adresse aux petits de 3 à 5 ans qui comprennent bien le français. 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים