פרטי ההרצאה

שמואל רוזנר - האם החרדים מתמתנים או מקצינים?

הרשמה במועדון הזהב: 09-7610604/8

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים