פרטי הקורס

קורס בסיסי להכרת המחשב הכולל לימוד של מערכת

ההפעלה, ארגון הנתונים במחשב, לימוד יסודות מעבד

התמלילים WORD , הכרת האינטרנט, אפשרויות הגלישה

ומושגי יסוד בדאר אלקטרוני.

7 מפגשים בימי א' 17:00-20:15

בהדרכת: שמוליק רובין

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים