תמונת מנוי: שבת של זהב -  סדרת הצגות לילדים בשבת בבוקר

שבת של זהב - סדרת הצגות לילדים בשבת בבוקר

ילדים
עונה: 2016/2017
כרטיסים במנוי: 4

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים