פרטי הסיור

- שביל נחל נעמו

-סיור מודרך במוזיאון לוחמי הגטאות ומוזיאון הילד

-מרכז המבקרים החדש של הרמח"ל בעכו

-סיפור יהודי עכו בבית הקברות בכפר יסיף

-ארוחת צהריים חופשית במרכז עכו

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים