פרטי ההרצאה

15.2.22

יום שלישי

09:00-10:30

הרצאה: פרופ' מאיר ליטבק - עשור ל"אביב הערבי" - מה השתנה במזרח התיכון?

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים