פרטי הסדנא

פלאי מדע - הפעלה מדעית לילדים.

בואו, לראות, לנסות ולגלות

תופעות מדעיות מוכרות וגם כאלה שלא מוכרות.

גליל הפלא. נעסוק במושג "אנרגיה" ונתנסה בניסויים של גילגולי אנרגיה.

נכין גליל הנע קדימה ואחורה באמצעות המרת אנרגיה.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים