פרטי הקונצרט

בתוכנית : 

Kreisler – Recitative and Scherzo

Bach  - Ciaccone

Schnitkke  - A Paganini

Sporcl – Where Is My Homeland

Milstein – Paganiniana

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים