תמונת מנוי: סיפורי אבות - יוסי נינוה

סיפורי אבות - יוסי נינוה

הרצאות וקורסים
עונה: 2021
מספר מופעים במנוי: 6

פרטים נוספים

סיפורי אבות

סיפורי האבות הם אגדות פרי דמיונם של סופרים. לאורך הקורס  ינותחו ממבט ספרותי-ביקורתי: מי כתב אותם, ומה היו מטרותיו בכתיבת הסיפורים ??

מרצה: יוסי נינוה

  • הברית בין הבתרים -חשיבות  סיפור הברית באמונה היהודית.
  • סיפור עקדת יצחק - אמונה מושלמת או טרוף הדעת?!
  • סיפור קניית מערת המכפלה - המאבק הבין-שבטי על המקומות הקדושים.
  • סיפור יעקב השקרן - מדוע מוצג יעקב אבינו באור כה שלילי?
  • סיפור דינה בת יעקב - המאבק על הכהונה בישראל.
  • סיפור סדום ועמורה - סיפורי הכפשות בין בתי המלוכה.

6 מפגשים אחת לחודש בימי ראשון בשעה 18:00

בתאריכים: 3/1/21, 7/2/21, 7/3/21, 11/4/21, 2/5/21, 6/6/21

דמי השתתפות: 500 ₪ / גימלאים: 400 ₪ / כרטיס בודד: 93 ₪ / גמלאי: 75 ₪

* מפגשים אותם לא ניתן יהיה לקיים פרונטלית עקב הנחיות משרד הבריאות יועברו באמצעים דיגיטליים (זום)

* הנהלת יד לבנים שומרת לעצמה את הזכות לשינויים   * פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

פרטים והרשמה במוקד הכרטיסים 8864*

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים