תמונת מנוי: סדרת תאטרון "יידישפיל"-הצגות מוסיקליות ביידיש

סדרת תאטרון "יידישפיל"-הצגות מוסיקליות ביידיש

תיאטרון
עונה: 2016/2017
כרטיסים במנוי: 3

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים