תמונת מנוי: סדרת הערים המרתקות בעולם-מבית "רעות קשרי תרבות"

סדרת הערים המרתקות בעולם-מבית "רעות קשרי תרבות"

הרצאות וקורסים
עונה: 2016/2017
כרטיסים במנוי: 6

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים