פרטי הפעילות

סדנאות דצמבר, כל סדנה 4 מפגשים: 4, 11, 18, 25 בדצמבר - ימי ראשון

11:00-12:00 לגילאי 3.5 חודשים עד שלב הזחילה

מפגש 1 - המתכון להתהפכויות + חשיבות התנועה

מפגש 2 - תרגילי התהפכות מהבטן לגב ומהגב לבטן

מפגש 3 - התפתחות התקשורת והשפה  

מפגש 4 - סביבה התפתחותית מתאימה לגיל זה + סיכום

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים