פרטי הפעילות

משחקייה המותאמת לגילאי זחילה עד 3.5 שנים.

ניתן לרכוש כרטיס רק למשחקייה בבקרים בלבד.

שעות פתיחה: בכל בוקר בין השעות 9:00-12:00

כל התאריכים

תאריך אולם מחיר רכישה
יום ראשון, 14 יולי 2024 : בשעה 09:00 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום שני, 15 יולי 2024 : בשעה 16:30 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום שלישי, 16 יולי 2024 : בשעה 09:00 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום רביעי, 17 יולי 2024 : בשעה 09:00 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום חמישי, 18 יולי 2024 : בשעה 09:00 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום ראשון, 21 יולי 2024 : בשעה 09:00 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום שני, 22 יולי 2024 : בשעה 09:00 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום שני, 22 יולי 2024 : בשעה 16:30 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום שלישי, 23 יולי 2024 : בשעה 09:00 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום רביעי, 24 יולי 2024 : בשעה 09:00 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום חמישי, 25 יולי 2024 : בשעה 09:00 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום ראשון, 28 יולי 2024 : בשעה 09:00 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום שני, 29 יולי 2024 : בשעה 09:00 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום שלישי, 30 יולי 2024 : בשעה 09:00 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום רביעי, 31 יולי 2024 : בשעה 09:00 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום חמישי, 1 אוגוסט 2024 : בשעה 16:30 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום ראשון, 4 אוגוסט 2024 : בשעה 16:30 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום שני, 5 אוגוסט 2024 : בשעה 16:30 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום שלישי, 6 אוגוסט 2024 : בשעה 16:30 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום רביעי, 7 אוגוסט 2024 : בשעה 16:30 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום חמישי, 8 אוגוסט 2024 : בשעה 16:30 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום ראשון, 11 אוגוסט 2024 : בשעה 16:30 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום שני, 12 אוגוסט 2024 : בשעה 16:30 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום רביעי, 14 אוגוסט 2024 : בשעה 16:30 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום חמישי, 15 אוגוסט 2024 : בשעה 16:30 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום ראשון, 18 אוגוסט 2024 : בשעה 16:30 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום שני, 19 אוגוסט 2024 : בשעה 16:30 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום שלישי, 20 אוגוסט 2024 : בשעה 16:30 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום רביעי, 21 אוגוסט 2024 : בשעה 16:30 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום חמישי, 22 אוגוסט 2024 : בשעה 16:30 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום ראשון, 25 אוגוסט 2024 : בשעה 16:30 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום שני, 26 אוגוסט 2024 : בשעה 16:30 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום שלישי, 27 אוגוסט 2024 : בשעה 16:30 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום רביעי, 28 אוגוסט 2024 : בשעה 16:30 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
יום חמישי, 29 אוגוסט 2024 : בשעה 16:30 מרכז קטנטנים, אופסטרלנד 10 10 עד 25 ₪ הזמינו עכשיו
מערכת למכירת כרטיסים