פרטי ההרצאה

25.2.22

יום שישי

10:00-11:30

מרצה: שומי שירן

הרצאה: משה וילנסקי.

הרצאה במסגרת שישישבת גמלאים לחודש פברואר 22

ציבור הגמלאים מוזמן

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים