פרטי ההרצאה

פרופ' בועז בן דוד -

זום-סטרופה!

מה קרה בתקופת הקורונה ומה אפשר לעשות היום בשביל לשפר ולשמר תפקוד קוגניטיבי לאורך החיים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים