פרטי האירוע

לילה בבריכה!

ימי שלישי במהלך החופש הגדול, בשעות 01:30 - 21:30

קריית הספורט והנופש, רחוב יאיר שטרן 1

____________

כרטיס 20 ש"ח בלבד | רכישה בקופות הבריכה

*מחיר נוער 20 ש"ח גם בימי א' - בשעות הרחצה הנפרדת.

*הכניסה לנוער בלבד

כל התאריכים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים