פרטי ההרצאה

23.2.22

יום רביעי

09:00-10:00

הרצאה: יוסי נינוה - "ראשית חכמה - קנה חכמה" - חוכמת ספר משלי                   

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים