תמונת מופע: יוונית מתחילים

יוונית מתחילים

הרצאות וקורסים
מכללה עירונית כיתה 16 (א2)
רביעי, 04 נובמבר 2020 17:30
מחיר 1750 ₪

פרטי הקורס

 
 

יוונית הינה שפה פופולרית כיום ושירים בשפה היוונית כובשים את מצעדי הפזמונים.

היוונית היתה גם שפתם של הפילוסופים הגדולים והמוכרים ביותר. לימודי יוונית

הינם לימודים מרתקים וחווייתיים, המעניקים למשתתפים כלים לתקשורת בסיסית

כולל יכולת להבין את הנאמר ולקיים שיחה קולחת בשפה. במהלך הקורס יושם

דגש גם על הקניית ידע בדקדוק והמשתתפים יכירו ביטויים ומשפטי מפתח לצרכים

שוני םכגון: נסיעה ליוון המפנקת או להבנת מילות השירים המתנגנים ברדיו.

קורס מתחילים - 15 מפגשים בימי ד' 17:30-20:00

בחירת כרטיסים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים