פרטי ההרצאה

מאז ומעולם היו החיידקים נושא המרתיע את האדם. נושא המתחבר למגפות ומחלות ללא פתרון נראה באופק. מחקרים עדכניים מראים כי בהכרות מעמיקה ובניהול נכון, החיידקים מהווים גורם חיובי וקריטי להישרדותה של האנושות. במסגרת נושא מרתק זה נתוודע לעולמם של החיידקים ולאופן בו נרתם העולם המחקרי לגיוסם לשיפור איכות חיי האדם ואנושות כולה

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים