פרטי ההרצאה

שלמה טחן - חוזה או הוזה - 160 שנים הולדתו של הרצל

הרשמה במועדון הזהב: 09-7610604/8

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים