פרטי ההרצאה

9.2.22

יום רביעי

09:00-10:00

הרצאה: יריב פלד

הרשמה במועדון הזהב: 09-7610604/8

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים