תמונת מנוי: החיים כמשחק - או משחקי חיים ד"ר חיים שפירא 2016/17

החיים כמשחק - או משחקי חיים ד"ר חיים שפירא 2016/17

הרצאות וקורסים
עונה: 2016/2017
כרטיסי מנוי: 4

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים