פרטי ההרצאה

12.2.22

יום שבת

11:00-12:30

מרצה: דבורה רוטברג

האיים היווניים זקינתוס וקורפו.

הרצאה במסגרת שישישבת גמלאים לחודש פברואר 22

ציבור הגמלאים מוזמן

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים