פרטי ההרצאה

8.2.22

יום שלישי

10:30-12:00

הרצאה: ד"ר רוחמה אלבג - נתן יונתן - הראית איזה יופי? השירים והחיים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים