פרטי ההרצאה

22.2.22

יום שלישי 

09:00-10:30

הרצאה: ד"ר ענת גואטה - כי מהר הצופים תצא תורה - סיפור הקמת האוניברסיטה העברית   

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים