פרטי ההרצאה

2.2.22

יום רביעי

09:00-10:30

הרצאה: ד"ר איתן אור נוי - בראהמס - מוסיקה אבסלוטית בניחוח הונגרי                    

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים