פרטי הקורס

 אנגלית ביניים 

    בימי ד', 18:00-20:00

הקורס מכוון להרחבת אוצר מילים, תרגול שטף דיבור, הכרות עם מבני דקדוק והבנת הנקרא של טקסטים מורכבים.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים