תמונת מופע: אנגלית ביניים

אנגלית ביניים

הרצאות וקורסים
מכללה עירונית כיתה 16 (א2)
רביעי, 04 נובמבר 2020 18:00
מחיר 1504 עד 1880 ₪

פרטי הקורס

 אנגלית ביניים 

 30 מפגשים   בימי ד', 18:00-20:00

הקורס מכוון להרחבת אוצר מילים, תרגול שטף דיבור, הכרות עם מבני דקדוק והבנת הנקרא של טקסטים מורכבים.

אנגלית ביניים - 30 מפגשים בימי ד', 18:00-20:00

הקורס מכוון להרחבת אוצר מילים, תרגול שטף דיבור, הכרות עם מבני דקדוק

והבנת הנקרא של טקסטים מורכבים.

בחירת כרטיסים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים