פרטי ההרצאה

2.2.22

יום רביעי

10:30-12:00

הרצאה: אלון קליבנוב - פרידה קאלו - האמנית הגדולה של המאה ה- 20

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים